Çerez Politikası

Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) olarak internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hâle getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam ederek cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz. .

tripadvisor2021 good-design international-hotel-awards leed-gold greenglobe sup-free
k

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

Error: Contact form not found.

FOLLOW US

  /  Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Dede Mahallesi Haktanır Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, doğum tarihi, cinsiyet, imza gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Talep / Şikayetlerin takibi

İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Talep / Şikayetlerin takibi

Müşteri İşlem Bilgileri (rezervasyon numarası, oda numarası, giriş/çıkış tarihi, anket bilgileri gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Açık Rıza -Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Talep / Şikayetlerin takibi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (kamera görüntüleri gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Fiziksel mekan güvenliğinin temini

-Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

İşlem Güvenliği Bilgileri (internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, trafik bilgileri (bağlantı zamanı/süresi vb.) ve IP adresi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans Bilgileri (kredi kartı bilgisi, banka hesap bilgisi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Aile Bireylerine Ait Bilgiler (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası doğum tarihi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Tasigo Hotels’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Sağlık Bilgileri (alerjen bilgisi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
Açık Rıza -Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi

2.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer almakta olan rezervasyon formu, kapalı devre kamera sistemleri ve diğer basılı formlarla toplanmaktadır.

3. www.tasigo.com İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

www.tasigo.com internet sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Tasigo Hotels ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda yer almakta olan 3. taraflara aktarılabilecektir;

Aktarım Amacı Alıcı Grubu
-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

5. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • kvkkbasvuru@tasigo.com adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Tasigo Hotels’e başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Dede Mahallesi Haktanır Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@tasigo.com adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle polidayinsaat@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Tasigo Hotels’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Tasigo Hotels’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.