Çerez Politikası

Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) olarak internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hâle getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam ederek cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz. .

tripadvisor2021 good-design international-hotel-awards leed-gold greenglobe sup-free
k

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

FOLLOW US

  /  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SAĞLAYICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – SAĞLAYICI BİLGİLERİ

TASİGO HOTELS 

ŞİRKET ÜNVANI Poliday İnş.ve Tur. San. Tic. A.Ş.
ADRES Dede Mahallesi Haktanır Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir
TELEFON +90 222 211 03 00
FAKS +90 222 211 03 03
E-POSTA info@tasigo.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ

TÜKETİCİ / MÜŞTERİ 

ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO / PASAPORT NO 
TELEFON
E-POSTA
FATURA ADRESİ

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.

HİZMET / ÜRÜN ADI Konaklama
ODA TİPİ 
KİŞİ SAYISI
SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)
ÖDEME ŞEKLİ Kredi kartı ile ödeme
HİZMETİN İFA TARİHİ

MADDE 4-ÖN BİLGİLENDİRME 


TÜKETİCİ www.tasigo.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyonlar ile online ödeme aşamasında seçtiği hizmete ilişkin tarih fiyat, oda konsept vb. tüm bilgileri içeren ön bilgilendirme formunu onaylayarak satış işlemini gerçekleştirebilmektedir. 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1   TÜKETİCİ, Madde 4′ te belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2   TASİGO HOTELS , sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3   Sözleşme konusu hizmet, TÜKETİCİ ‘den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden TASİGO HOTELS sorumlu değildir.

5.4   Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı veya elektronik olarak onaylanmış nüshasının TASİGO HOTELS ‘e ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TASİGO HOTELS hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5   Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ’ ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini TASİGO HOTELS ‘ e ödememesi halinde, TÜKETİCİ doğan zararlardan sorumludur.

5.6   İşbu sözleşme, TÜKETİCİ tarafından imzalanıp TASİGO HOTELS ‘e ulaştırılmasından veya elektronik ortamda oluşturulmuşsa TÜKETİCİ tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.7   İşbu sözleşmeye 3 yıl süre ile üyelik hesabından ulaşabilecektir. Ön bilgiler ve mesafeli sözleşmedeki veri girişi hataları info@tasigo.com Internet adresine bildirilerek düzeltilebilir.

MADDE 6 – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

HİZMET / ÜRÜN ADI Konaklama
SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)
ÖDEME ŞEKLİ Kredi kartı ile ödeme
HİZMETİN İFA TARİHİ

6.1. TÜKETİCİ ‘ nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin g fıkrası uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır fakat TASİGO HOTELS tarafından müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla TÜKETİCİ ‘ ye aşağıda belirtilen, iptal vazgeçme ve değişiklik yapma hakları tanınmaktadır:

6.2   TASİGO HOTELS, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumun TÜKETİCİ ‘ ye en kısa sürede bildirmesi gerekir. TÜKETİCİ, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediğini yazılı olarak bildirdiği taktirde rezervasyonu iptal edip, kullanmadığı tüm hizmetleri yazılı bildirimden itibaren 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

6.3   Tesis 0 – 12 yaş aralığında bulunan müşterileri için farklı fiyatlar uygulayabilir. TÜKETİCİ, tesisin giriş gününde nüfus cüzdanı/pasaport kontrolü yapabileceğini kabul eder. TASİGO HOTELS, çocuk misafirler için rezervasyon sırasında verilen bilgilerde yaş farklılığı tespit edildiği takdirde ücret farkını TÜKETİCİ den isteme hakkına sahiptir. Ücret farkı TÜKETİCİ tarafından ödenmez ise TASİGO HOTELS sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

6.4   TÜKETİCİ, tesis giriş gününde otele giriş yapamayacağı veya geç giriş yapacağı bilgisini tesis ile paylaşmak durumundadır. Aksi durumlarda TASİGO HOTELS, TÜKETİCİ ‘nin rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda TASİGO HOTELS , iptal değişiklik şartlarında belirtilen oranda tutarı TÜKETİCİ’den talep edebilir. 

6.5   TÜKETİCİ ‘nin, hizmetin ifa tarihinin bitiminden önce tesisten çıkması durumunda konaklamadığı günler için ücret iadesi yapılmaz.

6.6   Sözleşmenin 6.1. maddesi saklı kalmak üzere, TASİGO HOTELS kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, tarih ve tesis değişiklikleri, Müşteri çıkarma talepleri iptal hükmünde olup, iptale ilişkin şekil ve şartlar uygulanır. Yeni rezervasyon, değişikliğin yapıldığı günün kampanya ve ödeme koşullarına göre yapılır.

6.7   Sözleşmenin 6.1. Maddesi saklı kalmak üzere, TASİGO HOTELS kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, Oda Tipi Değişiklikleri ve Müşteri ekleme taleplerinde, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir.

6.8   Sözleşmenin 6.1. Maddesi saklı kalmak üzere, TASİGO HOTELS kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, iki veya daha fazla kişinin konakladığı rezervasyonlarda, bir kişinin ismi değişmesi durumunda, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir. Tek kişilik (Single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir. Ancak TASİGO HOTELS, kendi inisiyatifiyle rezervasyonu iptal etmeden rezervasyonu kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncelleyebilir. 

6.9   Rezervasyon sırasında isim ve soyisimlerde yapılan tipografik hatalar (harf ve yazım hataları) kesinti ya da ceza alınmadan düzeltilir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1   TASİGO HOTELS ile  TÜKETİCİ arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri TÜKETİCİ tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

7.2   TASİGO HOTELS; hizmeti satın alan TÜKETİCİ, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan TÜKETİCİ, TASİGO HOTELS ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan TASİGO HOTELS sorumlu değildir.

7.3   TÜKETİCİ ‘ nin, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu TASİGO HOTELS ‘e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ fayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. TÜKETİCİ ‘ nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

7.4   Bu Sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı yasa, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, IATA, IHA, UFTAA Konvensiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile Uluslararası kabul görülen Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’ de tatbik olunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

TÜKETİCİ’nin, SATICI ile sorunları olur ise, sorunu SATICI’nın çözememesi durumda, değeri 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

7.5   Tesis, TÜKETİCİ ‘den rezervasyonun başlayacağı tarih itibariyle otelin ek hizmetleri, mini bar ya da oluşabilecek hasarlar için kredi kartı bilgisi isteyebilir.

7.6   TASİGO HOTELS, TÜKETİCİ ‘nin hizmeti ile ilgili olarak fatura talebini aldığı zaman itibariyle, rezervasyonun çıkış tarihinden 7-14 iş günü içerisinde hizmete ilişkin düzenlenen faturayı TÜKETİCİ ‘nin yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderir.

7.7   7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi ile eklenen “Konaklama Vergisi” uyarınca Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlar olup vergiyi doğuran olay ise konaklama hizmetlerinin ilgili tesis tarafından sunulmasıdır. Konaklama vergisinin oranı 30/09/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanır. Bu tarihten sonra Kanun ile belirlenen ilgili mevcut konaklama vergisi oranında ve/veya tahsil esasında bir değişiklik olması, yönetmelik veya tebliğ yayınlanması durumunda yeni uygulamaya göre güncelleme yapılacaktır. Tüketici, yasal mevzuat uyarınca tesise girişte konaklama vergisi ödeyeceği konusunda işbu Sözleşme ile bilgilendirilmiştir.

MADDE 8 – GİZLİLİK

TÜKETİCİ  tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile TASİGO HOTELS ‘e bildirdiği bilgiler TASİGO HOTELS tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirme TÜKETİCİ’ye yapılmış olup, KVKK kapsamında gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde TASİGO HOTELS tarafından alınmıştır.