Çerez Politikası

Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) olarak internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hâle getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam ederek cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz. .

tripadvisor2021 good-design international-hotel-awards leed-gold greenglobe sup-free
k

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

FOLLOW US

  /  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Poliday İnşaat ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Dede Mahallesi, Haktanır Sokak, No: 4 / Z01, Odunpazarı / Eskişehir

Poliday İnşaat ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tasigo Hotels”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışanlarımıza bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri (ad, soyad, askerlik durum belgesi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, nüfus kayıt örneği, personel sicil numarası, sgk sicil numarası, T.C. kimlik numarası, uyruk gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Ücret politikasının yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

-Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Erişim yetkilerinin yürütülmesi

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

-Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi, ev telefonu numarası, ikametgah ilmühaberi (yerleşim yeri belgesi), ikametgah-posta adresi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

-Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Özlük Bilgileri (agi kapsamındaki bilgiler, son çalışılan iş yerinden alınan çalışma belgesi, askerlik durumu belgeleri, bordro bilgileri, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, fotoğraf, işe başlama tarihi, işten ayrılış tarihi, izin (idari ve yıllık izin), özgeçmiş bilgileri, pozisyon/unvan bilgileri, prim bilgileri, puantaj bilgileri, mesai kayıtları, devam çizelgeleri, referans bilgileri, sgk işe giriş bildirgesi, sgk işten ayrılış bildirgesi gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan yaklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Ücret politikasının yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Erişim yetkilerinin yürütülmesi

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Mesleki Deneyim Bilgileri (yabancı dil bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek İçi eğitim bilgileri, sertifikalar gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Ücret politikasının ürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Aile Bireylerine Ait Bilgiler (acil durumda iletişime geçilecek kişinin adı / soyadı / yakınlığı / telefonu, aile bireylerinin T.C. kimlik numaraları, çocuk sayısı, özel sağlık sigortası beyan formunda beyan edilen bilgiler gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans Bilgileri (banka hesap bilgileri, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin Yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgileri (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, ihtarname/ihbarname kapsamındaki bilgiler, maaş haczi vb. ile ilgili kayıtlar gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi 

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri (port bilgisi, cihaz mac adresi, hedef IP adresi, IP adresi bilgileri, kullanıma başlama ve bitiş zamanı gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi -Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri (video, fotoğraf gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması -Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Sağlık Bilgileri (pa akciğer raporu, hemogram kan testi, biyokimya kan testi, odiometri testi, tetanoz aşısı kartı, kan grubu kartı, portör testi raporu gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
-Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

-İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri (sabıka kaydı gibi)

Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği -Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

2.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş sözleşmesi, bir etkinlik veya toplantıya katılım, kamera ve elektronik sistemler aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Aktarım Amacı Alıcı Grubu
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

– Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • kvkkbasvuru@tasigo.com adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Tasigo Hotels’e başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Dede Mahallesi Haktanır Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@tasigo.com adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle polidayinsaat@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Tasigo Hotels’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Tasigo Hotels’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.